Náš příběh

Tým EDUCO, 2023

Jak EDUCO vzniklo?

Hledaly jsme dostupné informace, na základě kterých padlo rozhodnutí, že založíme občasného sdružení, které bude poskytovat ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Poskytovatel rané péče ve Zlínském kraji byl tady.

Z přátelského setkání Dáši Machové a Jany Hunákové vznikla myšlenka na založení malého centra pro děti v předškolním věku. Centrum pomáhalo rodičům řešit menší i větší problémy s jejich dětmi. Programy, které centrum nabízelo, si rodiče pro své děti platili. Stále více se o službu zajímaly rodiny, jejichž děti měly zdravotní postižení. Dáša s Janou přemýšlely nad tím, jak jim pomoci, co jim nabídnout a jak službu zpřístupnit i rodinám, které si nemohly dovolit placené programy.

Co znamená název EDUCO?

S názvem EDUCO jsme trošku „bojovaly“, uvědomovaly jsme si, že jej budou lidé spojovat s výkladem „vzdělávání“, ale nakonec rozhodlo osudové setkání s panem cestovatelem Miroslavem Zikmundem, který náš název podpořil. Na svých dalekých cestách se s tímto pojmem mnohokrát setkal a to v souvislosti „s vyvedením, provázením, podpořením někoho, něčeho“. A to přesně EDUCO je.

Cílová skupina EDUCO byla jasná hned od počátku a do současné doby se nezměnila. Věnujeme se rodinám s dítětem od narození do 7 let se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem, případně dětem předčasně narozeným.

Matka a syn - EDUCO

Čím je EDUCO dnes?

EDUCO prošlo rozvojem a přes důležité milníky se propracovalo na stabilní neziskovou organizaci, která je registrovanou sociální službou. V současné době EDUCO poskytuje ranou péči 120 rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji. K navýšení kapacity z 110 na 120 rodin došlo 1. 3. 2023. Poradkyně v EDUCO se stále vzdělávají na kurzech a stážích nejen v České republice ale také v zahraničí. Své poznatky předávají formou akreditovaných kurzů, workshopů a konferencí dalším pracovníkům v sociálních službách, školství a zdravotnictví. EDUCO se díky svému otevřenému přístupu stalo leadrem v oblasti podpory rodin s dětmi se zdravotním postižením v České republice.

Jak říká ředitelka EDUCO Dagmar Machová: „Můžeme nastudovat mnoho odborných knih a podniknout nespočet cest do zahraničí. Vždy se nakonec vrátíme k myšlence, že největšími odborníky na dítě jsou jeho rodiče.“

Milníky

timeline_pre_loader

2022

Uspořádání mezinárodní konference Na jedné lodi

2021

První realizovaný kurz Programu Portage

2020

Oslava 15. výročí

2017

Rozvinutí metody Tým okolo dítěte (TOD)

2016

Stěhování do nových prostor

2014

100 klientských rodin

2011

Cena Nadace Erste za přínos v sociální integraci

2009

Garance Asociace pracovníků v rané péči

2008

Pracoviště bazální stimulace

2007

Registrace sociální služby, 63 rodin

2005

Založení Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.

Proběhlé události

Darujte a pomozte nám

Váš dar vykouzlí úsměv u dětí, které neměly jednoduchý vstup do života. Společně s Vámi najdeme neobjevené radosti.

Dítě, raná péče - EDUCO

Tým EDUCO

Přečtěte si osobní příběhy našeho týmu a poznejte nás lépe!

Dáša Machová - EDUCO

ŘEDITELKA

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. jsem založila v roce 2005. Mým profesním cílem je poskytovat rodinám…

Více o mně
Jitka Mlejnková - EDUCO

OFFICE MANAŽERKA

Práce v EDUCO pro mě znamená spolupráci s výborným týmem kolegyň…

Více o mně
Šárka Štěpáníková - EDUCO

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO PROCESY A FR

V EDUCO se při své práci setkávám s otevřeností, hloubkou a pestrostí. Těší mě,

Více o mně
Zuzka Cyroňová - EDUCO

FUNDRAISER, PR

Vždy jsem chtěla, aby má práce měla smysl. Ať jsem toužila hasit požáry,

Více o mně
Andrea Taťák, raná péče - EDUCO

VEDOUCÍ SLUŽBY

Educo je součástí mého života od mých 15 let, kdy jsem zde působila jako dobrovolník při svém studiu…

Více o mně
Jana Čelůstková, metodik rané péče - EDUCO

Jmenuji se Jana a v EDUCU pracuji na pozici poradce od roku 2006. Práce v EDUCU je pro…

Více o mně
Dáša Melková - EDUCO

PRACOVNÍK PRO ŽADATELE O SLUŽBU, KOORDINÁTOR TOD, PORADCE RANÉ PÉČE

Se střediskem EDUCO jsem se seznámila v jeho…

Více o mně
Zuzana Trčková - EDUCO

PORADCE RANÉ PÉČE

Svoje povolání poradce rané péče vnímám jako neobyčejně pestrou, zajímavou a inspirující spolupráci s rodinami,

Více o mně
Zuzana Matulová, podpora rodin - EDUCO

PORADCE RANÉ PÉČE

Pracovat v pomáhající profesi jsem poprvé začala po střední škole jako asistentka sociální péče v denním stacionáři.

Více o mně
Michaela Dokulilová - poradkyně EDUCO

PORADCE RANÉ PÉČE

Povolání poradce rané péče vnímám jako poslání, ve kterém se snažím rodinám srozumitelně zprostředkovat nejen své znalosti ze…

Více o mně
Adéla Miklová - EDUCO

PORADCE RANÉ PÉČE

Myslím si, že při práci s lidmi, zvlášť v sociální práci, je velmi důležité, aby vzájemný kontakt vyživoval

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Být poradkyní rané péče pro mě znamená poskytovat profesionální pomoc a podporu rodinám v náročné životní situaci

Více o mně

Jak hospodaříme

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. je nezisková organizace poskytující služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením zdarma. Část rozpočtu organizace pokryjí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, projektů Evropské unie a dále dotace či dary z měst a obcí, nicméně ani to není dostačující pro pokrytí nákladů rané péče pro 120 rodin ve Zlínském kraji. Z toho důvodu jsme velmi rádi za podporu ze stran firemních a individuálních dárců a z příspěvků od nadací a nadačních fondů. Tímto způsobem tzv. diverzifikujeme naše příjmy do organizaci tak, abychom byli schopni zajistit službu potřebným. Velmi nás potěší, když i Vy se stanete podporovatelem a pošlete nám finanční dar.

Kariéra

Zajímá Vás práce v EDUCO?

Nabízíme práci, která přináší povzbuzení a radost dalším lidem. Pokud již víte z našich webových stránek, co EDUCO dělá a chcete se stát součástí našeho týmu, ozvěte se nám. Bližší informace naleznete vždy u konkrétní nabízené pracovní pozice.

Výroční zprávy, stanovy, napsali o nás

Zásady

V EDUCO uplatňujeme tyto zásady:

Individuální přístup ke klientům – budeme respektovat vaše individuální potřeby. Budeme s vámi jednat v každé situaci dle zásad partnerství.

Ochrany soukromí klientů  – dbáme na to, aby při návštěvě vašeho domova nedošlo k narušení vašeho soukromí. Během konzultace v domácím prostředí vstupuje poradce pouze na ta místa, kam ho pozvete. Veškeré informace o vás jsou poskytovány pouze s vašim souhlasem. S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

Týmový přístup a partnerství vůči klientům – jste vždy rovnocenným členem týmu, respektujeme vaše práva, důstojnost a svobodné rozhodnutí. Velmi důležitým prvkem je možnost propojení všech, kteří se s vámi a vašim dítětem potkávají (např. psycholog, logoped, fyzioterapeut,…), kteří pracují na podpoře vývoje dítěte v oblastech, které jsou ohroženy.

Vedení k samostatnosti klientů – podporujeme vaše schopnosti a možnosti využívat vlastní zdroje a dovednosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházíte.

Děti, raná péče - EDUCO
Konzultace, raná péče - EDUCO
Den Downova syndromu, raná péče - EDUCO

Rovnoprávnost

Činností preventivní sociální služby rané péče zajišťujeme rovnoprávnost žen a mužů, zastáváme práva dětí a podporujeme rovnoprávnost bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, barvu pleti, národnost, sociální původ, jazyk, náboženství, politický názor, sexuální orientaci nebo zdravotní postižení.

V rané péči EDUCO cíleně podporujeme kompetence matek a otců v péči o děti s handicapem. Motivujeme otce k intenzivnější péči o své děti, podporujeme matky k návratu na trh práce, motivujeme rodiče k nalezení vhodného školského zařízení pro své děti. Podporujeme matky samoživitelky a otce samoživitele. Pořádáme osvětovou a vzdělávací činnost v podobě konferencí, workshopů a setkávání klientů a odborníků na různá témata (maximální rozvoj potenciálu u dětí s handicapem, zdravé vztahy v rodině, prevence syndromu vyhoření, atd.). Poskytujeme matkám a otcům prostor a motivujeme je k vlastní advokacii potřeb před zástupci státní správy.  To vše a ještě více je součástí poskytování sociální služby raná péče v EDUCO. Věříme tomu, že pokud má rodina vychovat děti úspěšné a šťastné, je rovnoprávnost mezi mužem a ženou nezbytným základem.

Svou činností naplňujeme mezinárodní charty, úmluvy a zákony zajišťující rovnoprávnost dětí, žen a mužů. Jedná se například o tyto dokumenty: