Náš příběh

Tým EDUCO

Hledaly jsme dostupné informace, na základě kterých padlo rozhodnutí, že založíme občasného sdružení, které bude poskytovat ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Poskytovatel rané péče ve Zlínském kraji byl tady.

Z přátelského setkání Dáši Machové a Jany Hunákové vznikla myšlenka na založení malého centra pro děti v předškolním věku. Centrum pomáhalo rodičům řešit menší i větší problémy s jejich dětmi. Programy, které centrum nabízelo, si rodiče pro své děti platili. Stále více se o službu zajímaly rodiny, jejichž děti měly zdravotní postižení. Dáša s Janou přemýšlely nad tím, jak jim pomoci, co jim nabídnout a jak službu zpřístupnit i rodinám, které si nemohly dovolit placené programy.

S názvem EDUCO jsme trošku „bojovaly“, uvědomovaly jsme si, že jej budou lidé spojovat s výkladem „vzdělávání“, ale nakonec rozhodlo osudové setkání s panem cestovatelem Miroslavem Zikmundem, který náš název podpořil. Na svých dalekých cestách se s tímto pojmem mnohokrát setkal a to v souvislosti „s vyvedením, provázením, podpořením někoho, něčeho“. A to přesně EDUCO je.

Cílová skupina EDUCO byla jasná hned od počátku a do současné doby se nezměnila. Věnujeme se rodinám s dítětem od narození do 7 let se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem, případně dětem předčasně narozeným.

EDUCO prošlo rozvojem a přes důležité milníky se propracovalo na stabilní neziskovou organizaci, která je registrovanou sociální službou. V současné době EDUCO poskytuje ranou péči 110 rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Milníky

timeline_pre_loader

2020

Oslava 15. výročí

2017

Rozvinutí metody Tým okolo dítěte (TOD)

2016

Stěhování do nových prostor

2014

100 klientských rodin

2011

Cena Nadace Erste za přínos v sociální integraci

2009

Garance Asociace pracovníků v rané péči

2008

Pracoviště bazální stimulace

2007

Registrace sociální služby, 63 rodin

2005

Založení Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.

Proběhlé události

Darujte a pomozte nám

Váš dar vykouzlí úsměv u dětí, které neměly jednoduchý vstup do života. Společně s Vámi najdeme neobjevené radosti.

Tým EDUCO

Přečtěte si osobní příběhy našeho týmu a poznejte nás lépe!

ŘEDITELKA

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. jsem založila v roce 2005. Mým profesním cílem je poskytovat rodinám…

Více o mně

OFFICE MANAŽERKA

Péče o děti je náročná, tím spíše když se vám narodí dítě s postižením či s nějakými komplikacemi.

Více o mně

FUNDRAISING A PR

Není smysluplnější práce než ta, při které někomu pomáháte, což práce v EDUCO rozhodně splňuje.

Více o mně

METODIK, PORADCE RANÉ PÉČE

Jmenuji se Jana a v EDUCU pracuji na pozici poradce od roku 2006. Práce v EDUCU je pro…

Více o mně

KOORDINÁTOR TOD, PORADCE RANÉ PÉČE

Se střediskem EDUCO jsem se seznámila v jeho prvních letech fungování a s oblibou říkám, že je mou…

Více o mně

KOORDINÁTOR, PORADCE RANÉ PÉČE

Educo je součástí mého života od mých 15 let, kdy jsem zde působila jako dobrovolník při svém studiu…

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Pracovat v pomáhající profesi jsem poprvé začala po střední škole jako asistentka sociální péče v denním stacionáři.

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Po pár letech studia a praxe v sociálních službách jsem narazila na Středisko rané péče EDUCO.

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Po studiu speciální pedagogiky a praxi ve školství jsem se rozhodla jít trochu jiným směrem, který nenásilně podporuje…

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Práce v pomáhajících profesích je náročné zaměstnání, které si nelze nezamilovat.

Více o mně

Jak hospodaříme

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. je nezisková organizace poskytující služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením zdarma. Část rozpočtu organizace pokryjí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, projektů Evropské unie a dále dotace či dary z měst a obcí, nicméně ani to není dostačující pro pokrytí nákladů rané péče pro 110 rodin ve Zlínském kraji. Z toho důvodu jsme velmi rádi za podporu ze stran firemních a individuálních dárců a z příspěvků od nadací a nadačních fondů. Tímto způsobem tzv. diverzifikujeme naše příjmy do organizaci tak, abychom byli schopni zajistit službu potřebným. Velmi nás potěší, když i Vy se stanete podporovatelem a pošlete nám finanční dar.

Kariéra

Zajímá Vás práce v EDUCO?

Nabízíme práci, která přináší povzbuzení a radost dalším lidem. Pokud již víte z našich webových stránek, co EDUCO dělá a chcete se stát součástí našeho týmu, ozvěte se nám. Bližší informace naleznete vždy u konkrétní nabízené pracovní pozice.

Výroční zprávy, stanovy, napsali o nás

Zásady

Ve službě rané péče jsou uplatňovány tyto zásady:

Individuální přístup ke klientům – budeme respektovat Vaše individuální potřeby

Budeme s Vámi jednat v každé situaci dle zásad partnerství.

Ochrany soukromí klientů  – dbáme na to, aby při návštěvě Vašeho domova nedošlo k narušení Vašeho soukromí.

Během konzultace v domácím prostředí vstupuje poradce pouze na ta místa, kam ho pozvete. Veškeré informace o Vás jsou poskytovány pouze s Vašim souhlasem. S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

Týmový přístup a partnerství vůči klientům – jste vždy rovnocenným členem týmu, respektujeme Vaše práva, důstojnost a svobodné rozhodnutí.

Velmi důležitým prvkem je možnost propojení všech, kteří se s Vámi a Vašim dítětem potkávají (např. psycholog, logoped, fyzioterapeut,…), kteří pracují na podpoře vývoje dítěte v oblastech, které jsou ohroženy.

Vedení k samostatnosti klientů – podporujeme Vaše schopnosti a možnosti využívat vlastní zdroje a dovednosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházíte.