Připravované události

Hledá se zlínský anděl

Do pátku 30. října může kdokoliv z řad veřejnosti podat návrh na ocenění sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách.

Číst více

Golfisté se spojili pro dobrou věc

V areálu Golf Clubu Lázně Kostelec u Zlína se v sobotu 22. srpna 2020 konal 11. ročník benefičního golfového turnaje EDUCO CUP 2020, který vynesl neziskové organizaci Středisko rané péče EDUCO Zlín 194 860 Kč.

Číst více

Proběhlé události

Hledá se zlínský anděl

Do pátku 30. října může kdokoliv z řad veřejnosti podat návrh na ocenění sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách.

Číst více

Golfisté se spojili pro dobrou věc

V areálu Golf Clubu Lázně Kostelec u Zlína se v sobotu 22. srpna 2020 konal 11. ročník benefičního golfového turnaje EDUCO CUP 2020, který vynesl neziskové organizaci Středisko rané péče EDUCO Zlín 194 860 Kč.

Číst více

Projekty

Rozvoj a profesionalizace služby rané péče

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu služby raná péče pro 110 klientských rodin se zdravotně postiženými dětmi v raném věku ve Zlínském kraji. Hlavním cílem je zvýšit profesionalitu organizace nastavením nových procesů dle výstupů z vypracované evaluační a personální strategie.

Číst více

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více

Leadership akademie

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více

Raná péče v 21. století

Cílem projektu je zajištění včasné, dostupné a kvalitní služby rané péče v regionu Zlínského kraje, rozšíření mezioborové a zahraniční spolupráce a zavádění inovativních přístupů a metodik dle současných evropských standardů.

Číst více

Jdeme do toho společně

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více