Připravované události

Proběhlé události

Den dobrých skutků

Ve dnech 23. – 26. června jste mohli podpořit EDUCO pouhým stažením Givtího Pomocníka do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Číst více

Rodičovské fórum „O inkluzi“

Ve čtvrtek 18. června 2020 proběhl ve Středisku rané péče EDUCO Zlín seminář o inkluzivním vzdělávání – vzdělávání dětí s postižením v běžné mateřské či základní škole.

Číst více

Sváteční koncert

Základní umělecká škola Uherský Brod a Klub přátel ZUŠ pořádají 11.12. od 17:00 Sváteční koncert v Kulturním domě v Uherském Brodě. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu rané péče ve Zlínském kraji.

Číst více

Taneční vánoční koncert

Základní umělecká škola Zlín pořádá 12.12. od 17:30 Vánoční taneční koncert v prostorách Malé scény. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu rané péče.

Číst více

Adventní zastavení

ZUŠ Uherské Hradiště pořádá benefiční koncert pro EDUCO. Koncert se koná 4. 12. od 16:30 ve františkánském kostele v Uherském Hradišti.

Číst více

Projekty

Rozvoj a profesionalizace služby rané péče

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu služby raná péče pro 110 klientských rodin se zdravotně postiženými dětmi v raném věku ve Zlínském kraji. Hlavním cílem je zvýšit profesionalitu organizace nastavením nových procesů dle výstupů z vypracované evaluační a personální strategie.

Číst více

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více

Leadership akademie

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více

Raná péče v 21. století

Cílem projektu je zajištění včasné, dostupné a kvalitní služby rané péče v regionu Zlínského kraje, rozšíření mezioborové a zahraniční spolupráce a zavádění inovativních přístupů a metodik dle současných evropských standardů.

Číst více

Jdeme do toho společně

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více