Připravované události

Proběhlé události

Příměstský tábor

Během tábora si děti užijí zábavu a pobyt na čerstvém vzduchu uprostřed přírody. Budou se věnovat sportovním aktivitám, hrám, seznamovat se s přírodou, kamarádit se. V případě nepříznivého počasí je přichystáno zázemí klubovny.

Číst více

EDUCO CUP 2019

Benefiční golfový turnaj proběhne 22. 6. 2019. Bude se jednat o jubilejní 10. ročník. Akci připravujeme.

Číst více

Projekty

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více

Leadership akademie

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více

Raná péče v 21. století

Cílem projektu je zajištění včasné, dostupné a kvalitní služby rané péče v regionu Zlínského kraje, rozšíření mezioborové a zahraniční spolupráce a zavádění inovativních přístupů a metodik dle současných evropských standardů.

Číst více

Jdeme do toho společně

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více