Připravované události

Pohádkový les EDUCO

V sobotu 4. září 2021 se v areálu Dětského centra městské části Burešov ve Zlíně uskutečnila krásná akce pro děti i rodiče s charitativním cílem – Pohádkový les EDUCO.

Číst více

Proběhlé události

Kurz HANDLE

V sobotu 11. září se v EDUCO Zlín koná kurz HANDLE. Kurz představuje interaktivní přístup k diagnostice a terapii obtíží v neurovývoji a učení v jakémkoli věku.

Číst více
Kurz TOD (1)

Kurz Tým okolo dítěte

Ve dnech 9. a 10. června proběhl ve Zlíně kurz TOD, který seznámil účastníky s metodikou mezioborové spolupráce, jejíž cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením raného věku.

Číst více

Projekty

Logo Pomozte dětem

Společně najdeme neobjevené radosti

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života dětí s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a předčasně narozenými dětmi do věku od narození do 7 let v regionu celého Zlínského kraje.

Číst více

Rozvoj a profesionalizace služby rané péče

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu služby raná péče pro 110 klientských rodin se zdravotně postiženými dětmi v raném věku ve Zlínském kraji. Hlavním cílem je zvýšit profesionalitu organizace nastavením nových procesů dle výstupů z vypracované evaluační a personální strategie.

Číst více

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více

Leadership akademie

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více

Raná péče v 21. století

Cílem projektu je zajištění včasné, dostupné a kvalitní služby rané péče v regionu Zlínského kraje, rozšíření mezioborové a zahraniční spolupráce a zavádění inovativních přístupů a metodik dle současných evropských standardů.

Číst více

Jdeme do toho společně

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více