Připravované události

Dobrovolnictví - EDUCO

Dobrovolníkem v EDUCO

Dobrovolníkem v EDUCO se můžete stát i vy. Pokud máte zájem pomoct s organizací benefiční akce nebo na víkendovce, přihlaste se.

Číst více

Proběhlé události

Projekty

Logo Pomozte dětem

Společně najdeme neobjevené radosti

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života dětí s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a předčasně narozenými dětmi do věku od narození do 7 let v regionu celého Zlínského kraje.

Číst více
EU_logo - EDUCO

Rozvoj a profesionalizace služby rané péče

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu služby raná péče pro 110 klientských rodin se zdravotně postiženými dětmi v raném věku ve Zlínském kraji. Hlavním cílem je zvýšit profesionalitu organizace nastavením nových procesů dle výstupů z vypracované evaluační a personální strategie.

Číst více
EU_logo - EDUCO

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více