Připravované události

Proběhlé události

Burza filantropie Zlín - EDUCO

Burza filantropie

Burza filantropie spojila neziskovky, firmy i veřejný sekor ve Zlíně poprvé. EDUCO získalo významnou finanční podporu.

Číst více
EDUCO Lanáček

EDUCO Lanáček

Zveme vás na akci pro děti. Benefiční EDUCO Lanáček v Otrokovicích proběhne 10. 9. 2023 od 11-19hod. Výtěžek podpoří děti se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Číst více
EDUCO CUP 2022

EDUCO CUP 2023

Zveme vás na 14. ročník benefičního golfového turnaje EDUCO CUP 2023, jehož výtěžek poputuje na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Číst více

Projekty

Logo Pomozte dětem

Společně najdeme neobjevené radosti

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života dětí s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a předčasně narozenými dětmi do věku od narození do 7 let v regionu celého Zlínského kraje.

Číst více
EU_logo - EDUCO

Rozvoj a profesionalizace služby rané péče

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu služby raná péče pro 110 klientských rodin se zdravotně postiženými dětmi v raném věku ve Zlínském kraji. Hlavním cílem je zvýšit profesionalitu organizace nastavením nových procesů dle výstupů z vypracované evaluační a personální strategie.

Číst více
EU_logo - EDUCO

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více

Leadership akademie

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více