Připravované události

Proběhlé události

kluk, raná péče - EDUCO

Týden rané péče

EDUCO se připojilo k celorepublikové kampani Týden rané péče. Proběhne výstava fotek, přednášky pro studenty i online benefiční aukce.

Číst více
Pohádkový Lanáček - EDUCO

Pohádkový Lanáček EDUCO

Zveme vás na akci pro děti. Benefiční Pohádkový Lanáček v Otrokovicích proběhne 10. 9. 2022 od 11-20hod. Výtěžek podpoří děti se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Číst více

Projekty

Logo Pomozte dětem

Společně najdeme neobjevené radosti

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života dětí s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a předčasně narozenými dětmi do věku od narození do 7 let v regionu celého Zlínského kraje.

Číst více
EU_logo - EDUCO

Rozvoj a profesionalizace služby rané péče

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu služby raná péče pro 110 klientských rodin se zdravotně postiženými dětmi v raném věku ve Zlínském kraji. Hlavním cílem je zvýšit profesionalitu organizace nastavením nových procesů dle výstupů z vypracované evaluační a personální strategie.

Číst více
EU_logo - EDUCO

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více

Leadership akademie

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více
EU_logo - EDUCO

Raná péče v 21. století

Cílem projektu je zajištění včasné, dostupné a kvalitní služby rané péče v regionu Zlínského kraje, rozšíření mezioborové a zahraniční spolupráce a zavádění inovativních přístupů a metodik dle současných evropských standardů.

Číst více