Připravované události

Proběhlé události

Sváteční koncert

Základní umělecká škola Uherský Brod a Klub přátel ZUŠ pořádají 11.12. od 17:00 Sváteční koncert v Kulturním domě v Uherském Brodě. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu rané péče ve Zlínském kraji.

Číst více

Taneční vánoční koncert

Základní umělecká škola Zlín pořádá 12.12. od 17:30 Vánoční taneční koncert v prostorách Malé scény. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu rané péče.

Číst více

Adventní zastavení

ZUŠ Uherské Hradiště pořádá benefiční koncert pro EDUCO. Koncert se koná 4. 12. od 16:30 ve františkánském kostele v Uherském Hradišti.

Číst více

Pečeme Dobro-TY

Zveme Vás na benefiční akci Pečeme Dobro-TY, zapojte se s námi do pečení nebo jen přijďte načerpat vánoční atmosféru a ochutnávat.

Číst více

Projekty

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.

Číst více

Leadership akademie

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více

Raná péče v 21. století

Cílem projektu je zajištění včasné, dostupné a kvalitní služby rané péče v regionu Zlínského kraje, rozšíření mezioborové a zahraniční spolupráce a zavádění inovativních přístupů a metodik dle současných evropských standardů.

Číst více

Jdeme do toho společně

Projekt „Jdeme do toho společně“ je zaměřen na realizaci Týmů okolo dítěte, rozšíření služeb o další aktivity v rodinách a zavedení nové metody práce s dětmi do praxe.

Číst více