Náš příběh

Tým EDUCO

Jak EDUCO vzniklo?

Hledaly jsme dostupné informace, na základě kterých padlo rozhodnutí, že založíme občasného sdružení, které bude poskytovat ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Poskytovatel rané péče ve Zlínském kraji byl tady.

Z přátelského setkání Dáši Machové a Jany Hunákové vznikla myšlenka na založení malého centra pro děti v předškolním věku. Centrum pomáhalo rodičům řešit menší i větší problémy s jejich dětmi. Programy, které centrum nabízelo, si rodiče pro své děti platili. Stále více se o službu zajímaly rodiny, jejichž děti měly zdravotní postižení. Dáša s Janou přemýšlely nad tím, jak jim pomoci, co jim nabídnout a jak službu zpřístupnit i rodinám, které si nemohly dovolit placené programy.

S názvem EDUCO jsme trošku „bojovaly“, uvědomovaly jsme si, že jej budou lidé spojovat s výkladem „vzdělávání“, ale nakonec rozhodlo osudové setkání s panem cestovatelem Miroslavem Zikmundem, který náš název podpořil. Na svých dalekých cestách se s tímto pojmem mnohokrát setkal a to v souvislosti „s vyvedením, provázením, podpořením někoho, něčeho“. A to přesně EDUCO je.

Cílová skupina EDUCO byla jasná hned od počátku a do současné doby se nezměnila. Věnujeme se rodinám s dítětem od narození do 7 let se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem, případně dětem předčasně narozeným.

Čím je EDUCO dnes?

EDUCO prošlo rozvojem a přes důležité milníky se propracovalo na stabilní neziskovou organizaci, která je registrovanou sociální službou. V současné době EDUCO poskytuje ranou péči 110 rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Milníky

timeline_pre_loader

2022

Uspořádání mezinárodní konference Na jedné lodi

2021

První realizovaný kurz Programu Portage

2020

Oslava 15. výročí

2017

Rozvinutí metody Tým okolo dítěte (TOD)

2016

Stěhování do nových prostor

2014

100 klientských rodin

2011

Cena Nadace Erste za přínos v sociální integraci

2009

Garance Asociace pracovníků v rané péči

2008

Pracoviště bazální stimulace

2007

Registrace sociální služby, 63 rodin

2005

Založení Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.

Proběhlé události

Darujte a pomozte nám

Váš dar vykouzlí úsměv u dětí, které neměly jednoduchý vstup do života. Společně s Vámi najdeme neobjevené radosti.

Tým EDUCO

Přečtěte si osobní příběhy našeho týmu a poznejte nás lépe!

ŘEDITELKA

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. jsem založila v roce 2005. Mým profesním cílem je poskytovat rodinám…

Více o mně

OFFICE MANAŽERKA

Péče o děti je náročná, tím spíše když se vám narodí dítě s postižením či s nějakými komplikacemi.

Více o mně

FUNDRAISING A PR

Není smysluplnější práce než ta, při které někomu pomáháte, což práce v EDUCO rozhodně splňuje.

Více o mně

METODIK, PORADCE RANÉ PÉČE

Jmenuji se Jana a v EDUCU pracuji na pozici poradce od roku 2006. Práce v EDUCU je pro…

Více o mně

KOORDINÁTOR TOD, PORADCE RANÉ PÉČE

Se střediskem EDUCO jsem se seznámila v jeho prvních letech fungování a s oblibou říkám, že je mou…

Více o mně

KOORDINÁTOR, PORADCE RANÉ PÉČE

Educo je součástí mého života od mých 15 let, kdy jsem zde působila jako dobrovolník při svém studiu…

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Pracovat v pomáhající profesi jsem poprvé začala po střední škole jako asistentka sociální péče v denním stacionáři.

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Po pár letech studia a praxe v sociálních službách jsem narazila na Středisko rané péče EDUCO.

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Po studiu speciální pedagogiky a praxi ve školství jsem se rozhodla jít trochu jiným směrem, který nenásilně podporuje…

Více o mně

PORADCE RANÉ PÉČE

Práce v pomáhajících profesích je náročné zaměstnání, které si nelze nezamilovat.

Více o mně

Jak hospodaříme

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. je nezisková organizace poskytující služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením zdarma. Část rozpočtu organizace pokryjí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, projektů Evropské unie a dále dotace či dary z měst a obcí, nicméně ani to není dostačující pro pokrytí nákladů rané péče pro 110 rodin ve Zlínském kraji. Z toho důvodu jsme velmi rádi za podporu ze stran firemních a individuálních dárců a z příspěvků od nadací a nadačních fondů. Tímto způsobem tzv. diverzifikujeme naše příjmy do organizaci tak, abychom byli schopni zajistit službu potřebným. Velmi nás potěší, když i Vy se stanete podporovatelem a pošlete nám finanční dar.

Kariéra

Zajímá Vás práce v EDUCO?

Nabízíme práci, která přináší povzbuzení a radost dalším lidem. Pokud již víte z našich webových stránek, co EDUCO dělá a chcete se stát součástí našeho týmu, ozvěte se nám. Bližší informace naleznete vždy u konkrétní nabízené pracovní pozice.

Výroční zprávy, stanovy, napsali o nás

Zásady a principy

V EDUCO uplatňujeme tyto zásady a principy:

Individuální přístup ke klientům – budeme respektovat vaše individuální potřeby. Budeme s vámi jednat v každé situaci dle zásad partnerství.

Ochrany soukromí klientů  – dbáme na to, aby při návštěvě vašeho domova nedošlo k narušení vašeho soukromí. Během konzultace v domácím prostředí vstupuje poradce pouze na ta místa, kam ho pozvete. Veškeré informace o vás jsou poskytovány pouze s vašim souhlasem. S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

Týmový přístup a partnerství vůči klientům – jste vždy rovnocenným členem týmu, respektujeme vaše práva, důstojnost a svobodné rozhodnutí. Velmi důležitým prvkem je možnost propojení všech, kteří se s vámi a vašim dítětem potkávají (např. psycholog, logoped, fyzioterapeut,…), kteří pracují na podpoře vývoje dítěte v oblastech, které jsou ohroženy.

Vedení k samostatnosti klientů – podporujeme vaše schopnosti a možnosti využívat vlastní zdroje a dovednosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházíte.

Den Downova syndromu, raná péče - EDUCO