Projekty pomáhají zajistit financování činnosti Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. Podpora rodiny s dětmi se zdravotním postižením je pro EDUCO hlavní náplní činnosti.

EU_logo - EDUCO

Příležitosti pro nás

Cílem projektu je vytvořit strategii a plán AM a jeho implementace do praxe organizace, která poskytuje terénní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zlepšit pracovní podmínky, prostředí a kulturu organizace tak, aby pracovnice, které vykonávají psychicky náročnou práci v rodinách a každodenně řeší emočně náročné situace, měly co možná nejlepší podmínky pro udržení své pracovní schopnosti a pro zachování fyzického i psychického zdraví.