Jana Čelůstková

METODIK

Jmenuji se Jana a v EDUCO pracuji na pozici poradce rané péče od roku 2006. Práce v EDUCO je pro mě srdeční záležitostí a naplněním mého profesního života. Jsem ráda, že mohu s kolegyněmi v týmu jít na společné cestě k jeho profesionalizaci. Baví mě různorodost každého dne, flexibilita při práci s klienty i možnosti věnovat se osobnímu rozvoji. Na podzim 2018 jsem přijala ještě nabídku funkce metodika střediska. Při práci poradce se v rodinách setkávám s mnoha různými postiženími u dětí. Pracuji s dětmi s kombinovaným postižením, vrozenými vadami či vzácným onemocněním, dětmi s Downovým syndromem až po děti s poruchou autistického spektra. Děti s autismem jsou pro mě svou výjimečností velkou výzvou a vedou mě k tomu dále rozšiřovat svoji odbornost. Při práci s klienty vidím jako důležité pro obě strany vytvoření kvalitního vztahu založeného na důvěře, bezpečí a optimismu.

Zpět na členy týmu