Šárka Štěpáníková, raná péče - EDUCO

Šárka Štěpáníková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ A FUNDRAISING

V EDUCO se při své práci setkávám s otevřeností, hloubkou a pestrostí. Těší mě, že mohu pracovat v organizaci, která komplexně podporuje rodiče a jejich děti. Vnímám, jak je v mém životě zásadní, zažívat právě v této oblasti harmonii a klid. Současně mě velmi těší skutečnost, že EDUCO je organizací pečující nejen o své klienty, ale také o svůj tým. Svou prací chci dosáhnout toho, aby EDUCO fungovalo v celkové rovnováze – mělo dostatek finančních prostředků, zdravý tým, efektivně nastavené procesy a stálou motivaci učit se novému. Věřím tomu, že díky této rovnováze budeme schopni skvěle pomáhat klientům a současně poskytovat týmu smysluplnou náplň pracovního života.

Zpět na členy týmu