Kristýna Jurčová

PORADCE RANÉ PÉČE

Být poradkyní rané péče pro mě znamená poskytovat profesionální pomoc a podporu rodinám v náročné životní situaci spojené s výchovou dítěte se specifickými potřebami. Má role ovšem není jen odborná, ale také lidská a empatická. Snažím se naslouchat potřebám rodin, být tu pro ně v těžkých chvílích, sdílet s nimi radostné okamžiky a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

 

Zpět na členy týmu