Andrea Taťák, raná péče - EDUCO

Andrea Taťák

VEDOUCÍ SLUŽBY

EDUCO je součástí mého života od mých 15 let, kdy jsem zde působila jako dobrovolník při svém studiu oboru Sociální péče – pečovatelské činnosti, na které jsem následně navázala studiem Sociální pedagogiky a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Tam jsem se také rozhodla své dosavadní zkušenosti prohloubit na pozici poradkyně rané péče pro děti s poruchou autistického spektra. Měla jsem prostřednictvím této práce možnost získat zkušenosti z oblasti senzorické integrace, smyslové a emoční regulace, vizuální podpory, strukturovaného učení, Snoezelen, Handle, ABA, Son – rise a dalších metod a přístupů. Po pěti letech jsem se rozhodla vrátit domů, abych mohla v rané péči EDUCO rodinám s dětmi se specifickými potřebami nabídnout to, co na své cestě hledají, nebo potřebují, s respektem k jejich zájmům a potřebám.

Zpět na členy týmu