Adéla Miklová - EDUCO

Adéla Miklová

PORADCE RANÉ PÉČE

Myslím si, že při práci s lidmi, zvlášť v sociální práci, je velmi důležité, aby vzájemný kontakt vyživoval jak klienta, tak pracovníka. Z práce s lidmi čerpám impulsy pro svůj osobní rozvoj, umožňuje mi vzdělávat se v tématech, které mi dávají smysl, získané dovednosti aplikovat u sebe i nabízet klientům. Velký smysl mi dává sledovat signály těla a tím porozumět souvislostem, které vedou k určitému typu chování. Tento princip je pro mě klíčový při práci s dětmi a jejich rodinami, proto se ráda vzdělávám v této oblasti. 

 

Zpět na členy týmu