Monika Fritzová

PORADCE RANÉ PÉČE

Jmenuji se Monika. V EDUCU jsem nový poradce rané péče. Již po ukončení základní školy jsem pociťovala velmi blízký vztah k dětem a věděla jsem, kam budou mé budoucí kroky směřovat. Proto jsem začala studovat na střední škole se zaměřením na pedagogiku a sociální oblast. Jelikož jsem zjistila, že mě práce s dětmi opravdu naplňuje, rozhodla jsem se pokračovat v bakalářském studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřením na sociální pedagogiku. Bakalářské studium jsem dokončila minulý rok a nyní pokračuji v navazujícím magisterském programu. Za dobu působení v EDUCU jsem zjistila, že jsem našla práci svých snů a to jak po pracovní stránce, tak i v mém pracovním týmu. Těším se na získávání dalších zkušeností a osvojení si nových schopností a dovedností.

Zpět na členy týmu