Jana Pospíšilová

PORADCE RANÉ PÉČE

Po studiu speciální pedagogiky a praxi ve školství jsem se rozhodla jít trochu jiným směrem, který nenásilně podporuje rodinu jako celek. Poradce rané péče je pro mě člověk, který díky svému nadšení, odborným znalostem, empatii a kreativitě umí podpořit dítě a jeho rodiče ve všech aspektech života. Velmi mě těší, že v průběhu naší spolupráce budeme hledat cesty k co největší spokojenosti všech.

Zpět na členy týmu