Zpět na členy týmu

Dominika Ročková

FUNDRAISING, PR

Jaká práce je smysluplnější než ta, kde může člověk pomáhat druhým a prostředí, ve kterém žijeme. Vidím ve službě rané péče hluboký smysl, práci poradkyň velmi obdivuji. Myslím, že pro rodiny je velkou úlevou, že mohou dostat na jednom místě veškerou podporu, jakou v nelehkých situacích potřebují. Vnímám, že v dnešní době dochází i přes všechen spěch k zaměření odpovědnosti firem i jednotlivců ke společnosti či komunitě, ve které žijí. Proto je potřeba navázat a pěstovat vztahy se všemi, kteří chtějí opravdu pomáhat. Všechna setkání s lidmi, kteří nám pomáhají nebo chtějí pomoci, mě naplňují optimismem a radostí.