Alžběta Sošková

Alžběta Sošková

FUNDRAISING A PR

Po ukončení studia žurnalistiky a mediálních studií jsem pracovala několik let v produkci on-line marketingu. Zlom nastal ve chvíli, kdy se nám narodil starší syn s těžkou vrozenou vadou pohybového aparátu. V práci jsem skončila a netušila jsem, kdy a zda vůbec budu moct zase pracovat. Díky kamarádce jsem se dozvěděla o službě rané péče, která mi velmi pomohla hlavně utřídit si myšlenky a získat lepší představu o tom, co je pro syna dobré, ať už šlo o lékaře, rehabilitace či kompenzační pomůcky.  Po sedmi letech syn nastoupil do 1. třídy a já jsem dostala možnost začít pracovat v EDUCU na částečný úvazek. Všechno do sebe zapadlo – moje vzdělání, životní i dosavadní pracovní zkušenosti. Práce v EDUCU mě naplňuje více než kterákoli jiná. Protože sama dobře vím, jak může raná péče rodině s postiženým dítětem pomoci, je mou velkou snahou, aby se o této službě dozvěděly i další rodiny, které to potřebují.    

Zpět na členy týmu