pan Šauer

paní Fuchsová

paní Helena

paní Lhotecká

paní Novotná

paní Dojčarová

paní Dvorníková

pan Mach

paní Martínková

rodina Pražanova

rodina Pražákova

paní Nebuchlová

pan Košut

pan Miklenda

paní Nováková

pan Dolník

paní Dlabajová

pan Špendlík

paní Ackermannová

pan Holubář

paní Jirchářová

pan Kryštof

pan Kolman

paní Marková

paní Pekárková

paní Brlicová Rozumková

pan Štěpáník

paní Urbancová

paní Vašíková

paní Vodičková

Ministerstvo, EU, Zlínský kraj
Města a obce
Nadace a nadační fondy
Firmy
Fyzické osoby

pan Šauer

paní Fuchsová

paní Helena

paní Lhotecká

paní Novotná

paní Dojčarová

paní Dvorníková

pan Mach

paní Martínková

rodina Pražanova

rodina Pražákova

paní Nebuchlová

pan Košut

pan Miklenda

paní Nováková

pan Dolník

paní Dlabajová

pan Špendlík

paní Ackermannová

pan Holubář

paní Jirchářová

pan Kryštof

pan Kolman

paní Marková

paní Pekárková

paní Brlicová Rozumková

pan Štěpáník

paní Urbancová

paní Vašíková

paní Vodičková

Spřátelené organizace