pan Šauer

paní Fuchsová

paní Helena

paní Lhotecká

pan Miklenda

pan Kostrbel

paní Pavelková

pan Chmela

paní Zonnenbergová

paní Brlicová Rozumková

paní Lenka

rodina Genžová

pan Večerka

Ministerstvo, EU, Zlínský kraj
Města a obce
Nadace a nadační fondy
Firmy
Fyzické osoby

pan Šauer

paní Fuchsová

paní Helena

paní Lhotecká

pan Miklenda

pan Kostrbel

paní Pavelková

pan Chmela

paní Zonnenbergová

paní Brlicová Rozumková

paní Lenka

rodina Genžová

pan Večerka

Spřátelené organizace